Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η εταιρεία MBS ΕΠΕ νόμιμος διαχειριστής του ιστότοπου www.HondaBikes.gr (εφεξής θα καλείται ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία εδρεύει επί της Λ. Μαραθώνος 49 Νέα Μάκρη 19005, σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι επιθυμεί να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία μας παρέχετε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ήτοι της αγοράς οχήματος ή/και ανταλλακτικών από την Εταιρεία ή της επισκευής/συντήρησης του οχήματός σας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, για τους παρακάτω σκοπούς:

  • • Για την αποστολή ή επικοινωνία ενημερωτικού και προωθητικού υλικού που αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω:
  • e-mail
  • τηλεφώνου
  • SMS
  • Ταχυδρομείου
  • • Για τη διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών με σκοπό τη διαρκή βελτίωση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας
  • • Για την κατάρτιση προφίλ με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και προϊόντων
  • • Για στατιστικούς σκοπούς

 

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς, τους οποίους εσείς επιλέγετε με την παρούσα φόρμα και για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται με οριστικό τρόπο.  Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ως άνω Κανονισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την παραπάνω επεξεργασία.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).